JAPONYA SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?

 

Japan-travel

Bu bölümde, Japonya’nın son beş yıllık ithalat parasal değerini ve ürün gruplarını inceleyeceğiz:

 • Japonya, 2016’da son beş yılın en düşük para değerinde ithalat yapmıştır. 2016 yılının toplam ithalat parasal değeri 607.115.188.000 USD’dir.
 • Son beş yılda Japonya’nın toplam ithalat parasal değeri %30 oranında azalmıştır.
 • 2016 yılında ithalatı yapılmış parasal değeri en fazla olan üç ürün grubu şu şekildedir:
  • Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
  • Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı
  • Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
 • 2016 yılındaki bu ilk üç maddedeki ithalatın toplamı, toplam yıllık ithalat değerinin yaklaşık %44’ünü oluşturmaktadır.
 • “Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %120 azalmıştır.
 • “Kauçuk ve kauçuktan eşya” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %37 azalmıştır.
 • En dikkat çekici ayrıntı, “Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar” sınıfındaki ürünlerin ithalatının parasal değeri 2012 yılına göre %117 artmıştır. 2016 ithalat değeri: 517.080.000 USD’dir.
 • Son beş yıl için bir diğer önemli ithalat düşüşü yaşanan ürün grubu, “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” sınıfında yaşanmıştır.
 • Bir diğer ithalat değişikliği ise “Nikel ve nikelden eşya” ürün grubunun oldu. 2015’ten son beş yılda %33’lük bir azalma olmuştur.
 • Detaylara girersek, bazı ürün gruplarının 2016 ithalatına bakalım:
  • ” Metal cevherleri, cüruf ve kül” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda yarı yarıya azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 17.321.228.000 USD’dir.
  • “Demir Çelik” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %40 civarında azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 5.677.763.000 USD’dir.
  • Yine aynı şekilde “Çinko ve çinkodan eşya” ürün grubunun son beş yıldaki ithalat parasal değeri %145 oranında artış göstermiştir.  2016 yılındaki ithalat parasal değeri: 27.060.000 USD’dir.
  • “Kurşun ve kurşundan eşya ” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %50 civarında azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 75.941.000 USD’dir.
 • Diğer ürün gruplarında ise son beş yılda ithalat parasal değerinde %40 ile %10 arasında bir azalma gerçekleşmiştir.
 • Aşağıdaki Tablo’da son 5 yılda Japonya’nın ithal ettiği ürün gruplarının parasal değerine göre sıralaması bulunmaktadır:
KodÜrün Etiketi20122013201420152016
27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar302.532.031.000 USD281.585.332.000 USD262.106.100.000 USD128.287.251.000 USD110.670.983.000 USD
85Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 96.878.439.000 USD 96.790.538.000 USD 99.346.235.000 USD 90.248.027.000 USD 89.925.335.000 USD
84Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 64.191.475.000 USD 62.315.608.000 USD 65.041.607.000 USD 59.542.453.000 USD 59.426.418.000 USD
30Eczacılık ürünleri 23.043.343.000 USD 20.864.258.000 USD 19.899.057.000 USD 23.186.440.000 USD 24.411.593.000 USD
90Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 26.617.239.000 USD 24.542.882.000 USD 24.824.258.000 USD 23.272.107.000 USD 24.185.180.000 USD
87Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 21.201.128.000 USD 21.158.822.000 USD 21.566.267.000 USD 19.109.585.000 USD 20.915.028.000 USD
26Metal cevherleri, cüruf ve kül 35.467.093.000 USD 32.122.611.000 USD 30.114.001.000 USD 20.403.660.000 USD 17.321.228.000 USD
29Organik kimyasal ürünler 18.311.845.000 USD 16.164.353.000 USD 15.210.857.000 USD 14.194.372.000 USD 14.433.399.000 USD
39Plastikler ve mamulleri 15.705.627.000 USD 15.086.321.000 USD 15.472.557.000 USD 13.779.094.000 USD 13.943.347.000 USD
62Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 16.411.345.000 USD 16.099.773.000 USD 14.788.452.000 USD 13.534.912.000 USD 13.368.292.000 USD
61Örme giyim eşyası ve aksesuarı 15.635.886.000 USD 15.683.593.000 USD 14.576.466.000 USD 13.317.343.000 USD 12.974.247.000 USD
3Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 13.950.474.000 USD 11.782.899.000 USD 11.450.350.000 USD 10.243.438.000 USD 10.800.302.000 USD
99Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 12.201.048.000 USD 10.484.568.000 USD 10.460.788.000 USD 10.695.814.000 USD 10.592.399.000 USD
44Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 11.968.380.000 USD 12.467.368.000 USD 11.684.072.000 USD 10.051.180.000 USD 10.144.938.000 USD
71Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 11.678.231.000 USD 11.804.746.000 USD 10.257.189.000 USD 9.373.980.000 USD 10.033.917.000 USD
2Etler ve yenilen sakatat 9.892.929.000 USD 8.762.419.000 USD 9.605.656.000 USD 8.596.791.000 USD 9.139.992.000 USD
94Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 8.310.085.000 USD 8.171.938.000 USD 8.234.988.000 USD 7.501.095.000 USD 7.606.553.000 USD
76Alüminyum ve alüminyumdan eşya 8.276.379.000 USD 7.679.640.000 USD 8.844.401.000 USD 7.964.572.000 USD 6.930.771.000 USD
88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 7.273.720.000 USD 7.055.787.000 USD 6.907.219.000 USD 6.180.313.000 USD 6.739.854.000 USD
73Demir veya çelikten eşya 7.077.101.000 USD 6.675.056.000 USD 7.103.642.000 USD 6.556.572.000 USD 6.526.437.000 USD
28İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 7.757.401.000 USD 6.158.727.000 USD 6.740.922.000 USD 5.959.106.000 USD 5.844.202.000 USD
72Demir ve çelik 9.216.011.000 USD 7.384.114.000 USD 8.524.468.000 USD 6.184.811.000 USD 5.677.763.000 USD
16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 7.046.057.000 USD 6.399.387.000 USD 6.052.871.000 USD 5.640.671.000 USD 5.624.715.000 USD
42Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 6.303.501.000 USD 5.859.504.000 USD 5.734.088.000 USD 5.331.517.000 USD 5.579.794.000 USD
64Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 5.904.298.000 USD 5.937.870.000 USD 5.763.088.000 USD 5.422.687.000 USD 5.405.205.000 USD
10Hububat 8.724.943.000 USD 8.567.456.000 USD 6.931.611.000 USD 5.949.956.000 USD 5.318.425.000 USD
95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı- 7.206.234.000 USD 6.393.350.000 USD 6.244.394.000 USD 5.198.476.000 USD 5.253.780.000 USD
38Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 6.154.162.000 USD 5.372.341.000 USD 5.438.746.000 USD 5.145.916.000 USD 5.012.228.000 USD
12Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 5.804.216.000 USD 5.758.541.000 USD 5.309.396.000 USD 4.911.859.000 USD 4.476.330.000 USD
24Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 5.794.001.000 USD 4.518.502.000 USD 3.773.484.000 USD 3.501.750.000 USD 4.059.108.000 USD
40Kauçuk ve kauçuktan eşya 6.383.177.000 USD 5.405.319.000 USD 4.929.499.000 USD 4.246.021.000 USD 3.997.689.000 USD
63Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 3.857.210.000 USD 3.782.749.000 USD 3.749.290.000 USD 3.436.773.000 USD 3.420.053.000 USD
22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 3.705.208.000 USD 3.553.886.000 USD 3.553.606.000 USD 3.274.830.000 USD 3.315.570.000 USD
8Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 3.204.202.000 USD 2.973.041.000 USD 2.991.165.000 USD 3.002.593.000 USD 3.172.476.000 USD
91Saatler ve bunların aksam ve parçaları 3.050.429.000 USD 2.936.277.000 USD 3.229.887.000 USD 3.299.558.000 USD 3.163.230.000 USD
20Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 4.013.558.000 USD 3.753.397.000 USD 3.492.927.000 USD 3.233.171.000 USD 3.147.874.000 USD
48Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 4.274.448.000 USD 3.590.887.000 USD 3.470.180.000 USD 3.090.090.000 USD 3.110.933.000 USD
33Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 3.441.425.000 USD 3.156.680.000 USD 2.992.280.000 USD 2.799.124.000 USD 3.056.795.000 USD
7Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 2.699.310.000 USD 2.512.244.000 USD 2.445.830.000 USD 2.351.484.000 USD 2.466.227.000 USD
23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 3.220.874.000 USD 3.099.870.000 USD 3.119.290.000 USD 2.622.986.000 USD 2.377.215.000 USD
70Cam ve cam eşya 2.566.826.000 USD 2.426.567.000 USD 2.484.036.000 USD 2.285.346.000 USD 2.283.514.000 USD
74Bakır ve bakırdan eşya 2.634.764.000 USD 2.413.634.000 USD 2.875.758.000 USD 2.189.455.000 USD 2.151.806.000 USD
9Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 2.216.771.000 USD 2.093.866.000 USD 1.995.248.000 USD 2.126.804.000 USD 1.918.244.000 USD
75Nikel ve nikelden eşya 2.624.345.000 USD 2.410.547.000 USD 2.855.578.000 USD 2.302.064.000 USD 1.747.110.000 USD
82Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 1.683.350.000 USD 1.602.493.000 USD 1.624.181.000 USD 1.577.782.000 USD 1.623.261.000 USD
21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 1.919.682.000 USD 1.806.395.000 USD 1.785.256.000 USD 1.612.513.000 USD 1.608.820.000 USD
25Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 2.034.254.000 USD 1.860.223.000 USD 1.858.041.000 USD 1.663.338.000 USD 1.522.263.000 USD
4Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 1.648.031.000 USD 1.615.516.000 USD 1.789.547.000 USD 1.576.625.000 USD 1.433.798.000 USD
96Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.466.577.000 USD 1.442.914.000 USD 1.414.130.000 USD 1.425.932.000 USD 1.429.598.000 USD
68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.692.187.000 USD 1.658.451.000 USD 1.600.912.000 USD 1.425.647.000 USD 1.379.634.000 USD
15Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 1.658.511.000 USD 1.483.394.000 USD 1.497.898.000 USD 1.464.363.000 USD 1.372.581.000 USD
32Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 1.628.467.000 USD 1.493.304.000 USD 1.493.882.000 USD 1.371.271.000 USD 1.365.998.000 USD
83Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.364.310.000 USD 1.394.106.000 USD 1.533.441.000 USD 1.401.834.000 USD 1.343.458.000 USD
47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 1.450.857.000 USD 1.394.869.000 USD 1.426.658.000 USD 1.334.059.000 USD 1.195.550.000 USD
35Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 1.429.792.000 USD 1.427.065.000 USD 1.447.377.000 USD 1.304.397.000 USD 1.168.173.000 USD
81Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 1.500.395.000 USD 1.279.850.000 USD 1.434.314.000 USD 1.279.185.000 USD 1.139.679.000 USD
69Seramik mamulleri 1.318.205.000 USD 1.342.177.000 USD 1.312.522.000 USD 1.195.568.000 USD 1.124.470.000 USD
19Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.466.679.000 USD 1.373.398.000 USD 1.348.645.000 USD 1.144.539.000 USD 1.117.412.000 USD
56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 978.323.000 USD 930.861.000 USD 1.015.781.000 USD 1.018.651.000 USD 1.063.353.000 USD
18Kakao ve kakao müstahzarları 1.008.641.000 USD 930.489.000 USD 1.053.763.000 USD 953.595.000 USD 1.033.208.000 USD
34Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.091.152.000 USD 1.035.516.000 USD 1.030.420.000 USD 929.131.000 USD 1.005.368.000 USD
17Şeker ve şeker mamulleri 1.209.312.000 USD 1.019.743.000 USD 930.153.000 USD 744.634.000 USD 865.983.000 USD
89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 576.279.000 USD 523.655.000 USD 568.941.000 USD 497.714.000 USD 819.540.000 USD
54Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 906.737.000 USD 865.042.000 USD 920.401.000 USD 859.093.000 USD 819.012.000 USD
49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 1.218.846.000USD 1.219.982.000 USD 1.400.086.000 USD 793.484.000 USD 795.409.000 USD
31Gübreler 1.079.373.000 USD 980.741.000 USD 878.480.000 USD 818.411.000 USD 675.657.000 USD
52Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 776.110.000 USD 766.212.000 USD 770.373.000 USD 644.575.000 USD 615.585.000 USD
5Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 856.249.000 USD 779.994.000 USD 788.347.000 USD 611.070.000 USD 614.210.000 USD
6Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 720.489.000 USD 643.761.000 USD 605.622.000 USD 553.320.000 USD 584.342.000 USD
57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 725.983.000 USD 680.207.000 USD 649.589.000 USD 546.762.000 USD 573.002.000 USD
55Sentetik ve suni devamsız lifler 624.856.000 USD 598.454.000 USD 598.773.000 USD 557.807.000 USD 550.154.000 USD
97Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 238.882.000 USD 284.723.000 USD 322.841.000 USD 417.129.000 USD 517.080.000 USD
65Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 535.948.000 USD 537.635.000 USD 544.365.000 USD 531.766.000 USD 511.522.000 USD
92Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 566.146.000 USD 535.896.000 USD 558.217.000 USD 484.275.000 USD 511.459.000 USD
11Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 592.415.000 USD 556.118.000 USD 556.711.000 USD 513.326.000 USD 501.740.000 USD
51Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 602.520.000 USD 539.820.000 USD 527.314.000 USD 490.033.000 USD 479.657.000 USD
59Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 411.889.000 USD 442.149.000 USD 472.554.000 USD 441.974.000 USD 462.688.000 USD
80Kalay ve kalaydan eşya 601.032.000 USD 638.741.000 USD 602.199.000 USD 454.777.000 USD 455.093.000 USD
13Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 393.506.000 USD 374.116.000 USD 357.966.000 USD 327.237.000 USD 317.034.000 USD
66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 358.382.000 USD 313.083.000 USD 322.184.000 USD 341.154.000 USD 306.291.000 USD
86Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 274.487.000 USD 239.815.000 USD 238.403.000 USD 306.098.000 USD 297.973.000 USD
41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 340.563.000 USD 309.480.000 USD 335.840.000 USD 295.792.000 USD 257.596.000 USD
37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 382.242.000 USD 301.476.000 USD 252.924.000 USD 253.287.000 USD 247.964.000 USD
46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 406.275.000 USD 334.735.000 USD 315.560.000 USD 247.907.000 USD 239.980.000 USD
67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 263.863.000 USD 275.608.000 USD 259.215.000 USD 230.845.000 USD 214.522.000 USD
1Canlı hayvanlar 221.801.000 USD 197.018.000 USD 207.465.000 USD 216.528.000 USD 188.857.000 USD
58Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 177.822.000 USD 183.184.000 USD 184.744.000 USD 167.492.000 USD 162.649.000 USD
50İpek 179.763.000 USD 187.966.000 USD 173.814.000 USD 144.266.000 USD 124.799.000 USD
36Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 116.982.000 USD 106.064.000 USD 119.850.000 USD 116.631.000 USD 120.319.000 USD
93Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 136.004.000 USD 165.928.000 USD 158.001.000 USD 99.451.000 USD 119.088.000 USD
60Örme eşya 140.097.000 USD 156.150.000 USD 150.950.000 USD 117.906.000 USD 109.470.000 USD
43Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 208.823.000 USD 192.738.000 USD 154.843.000 USD 114.824.000 USD 94.944.000 USD
79Çinko ve çinkodan eşya 96.865.000 USD 87.157.000 USD 109.795.000 USD 109.951.000 USD 93.155.000 USD
14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 102.152.000 USD 98.265.000 USD 83.107.000 USD 91.176.000 USD 88.220.000 USD
53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 81.557.000 USD 88.708.000 USD 91.516.000 USD 89.112.000 USD 83.706.000 USD
78Kurşun ve kurşundan eşya 114.164.000 USD 88.169.000 USD 87.134.000 USD 91.634.000 USD 75.941.000 USD
45Mantar ve mantardan eşya 26.102.000 USD 25.235.000 USD 27.903.000 USD 22.503.000 USD 23.424.000 USD
TOPLAM886.031.098.000 USD833.166.057.000 USD812.184.752.000 USD625.568.421.000 USD607.115.188.000 USD
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=777
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
JAPONYA SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?
Etiketlendi:                         

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram