TÜBİTAK – BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – BULUT BİLİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU

 

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme depolanabilir veri miktarının hızla artmasına yol açmıştır. Değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve yenilik yapmalarına imkân sağlayabilmektedir. Bu çağrı ile ülkemizde özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip imalat sektörüne ve üretime yönelik büyük veri işleme ve analizi tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

 

Ç ağrı Konu ve Kapsamı

 

İmalat sektörüne ve üretime yönelik özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip büyük veri işleme  ve  analizi  uygulamalarının/sistemlerinin  geliştirilmesi  çağrı  kapsamında   değerlendirilecektir.

Büyük veri işleme ve analizini içeren aşağıdaki uygulamalar/sistemler örnek olarak verilebilir:

 • Üretime yönelik iş süreçlerinin yönetimine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik büyük veri analizi uygulamaları
 • Önleyici ve öngörücü bakım (preventive and predictive maintenance) uygulamaları
 • Üretim sistemlerinde anomali tespiti (anomaly detection) uygulamaları
 • Üretim hatlarında kullanılan otonom robotlarda büyük veri işleme uygulamaları
 • Ürünlere yönelik toplanacak verilerin davranışsal (behavioral) analizi uygulamaları
 • Üretimde maliyeti düşürecek ve kaliteyi arttıracak keşifsel büyük veri analizi (exploratory big data analysis) uygulamaları

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:

Yukarıda konu ve kapsamı belirtilen alanlarda sunulacak çözümlerin aşağıda verilen ölçütler doğrultusunda geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ölçütleri içermemesi durumunda proje çağrı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 • Özel veya açık bulutta (private and public cloud) çalışabilme özelliği olması
 • Projenin uygulanmasının planlandığı üretim firması/firmalarından iyi niyet mektubu alınarak proje öneri bilgileri formunun ek bölümüne eklenmesi gerekmektedir. Şayet başvuran firma projeyi kendi üretim hattında uygulayacak ise bunu belirten bir doküman yüklemelidir.
 • İşlenmesi gereken verinin büyüklüğü, hacmi, akış hızı ve çeşitliliğine proje öneri bilgileri formunun B.2.1.2 “Projenin AR-GE kapsamını açıklayınız” alanında yer verilmesi
 • Geliştirilecek ürünün pazar araştırmasının yapılmış olması
 • Veri işleme ve/veya analizi platformlarının dağıtık çalıştırma ortamlarında ölçeklenebilir olması
 • Verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik planlamanın yapılmış olması
 • Etkin raporlama araçlarını içermesi

 

Diğer Hususlar:

 • Üretime yönelik iş süreçlerine uygun, uygulanabilir sonuçlar üreten, iş analistleri tarafından yorumlanabilir, karar verme desteği sağlayabilecek seviyede sonuç üreten analizlerin geliştirilmesi beklenmektedir.
 • Yeni geliştirilen yapay zekâ ve/veya makine öğrenmesi teknikleri için kütüphaneler geliştirilmesi tercih sebebidir.
 • Toplu güdümlü (batch processing) ve/veya gerçek zamanlı büyük veri işleme yapısının desteklenmesi önerilmektedir.
 • Büyük veri görselleştirme araçlarının kullanılması veya geliştirilmesi önerilmektedir.

 

Çağrı kapsamında olmayan konular:

 • İmalat sektörünü ve üretim hatlarını hedeflemeyen projeler,
 • Hizmet sektörüne yönelik geliştirilmesi planlanan projeler,
 • Bütünüyle sosyal medyaya yönelik geliştirilmesi planlanan projeler,
 • Büyük veri işleme ve/veya analizi içermeyen projeler çağrı kapsamında değildir.

 

 

Çağrı Takvimi

 

Çağrı Açılış Tarihi 24 Mayıs 2017
Çağrı Kapanış Tarihi 18 Ağustos 2017
Ön Kayıt Son Tarihi* 28 Temmuz 2017 Saat: 17.30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri 26 Haziran 2017-18 Ağustos 2017 Saat: 17.30

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri  TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

1.

Proje süresi üst sınırı

Proje bütçesi üst sınırı İşbirliği yapısı

Diğer hususlar

: 24 ay

: 2.500.000 TL*

: Kısıt yok.

:

*: Ortaklı projelerde bütçe üst sınırı toplam proje bütçesi için 3.500.000 TL’dir.

Çağrıya Özel Şartlar

 

 1. İrtibat Noktası
 

ÇPDK Sorumlusu

Merve Vildan ŞİMŞEK  

vildan.simsek@tubitak.gov.tr

 

ÇPDK Sorumlu Yrd.

Osman Tahsin BERKTAŞ  

tahsin.berktas@tubitak.gov.tr

 

1511 Program Sorumlusu

 

Halil Emre POLAT

 

halil.polat@tubitak.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511

E-mail: 1511@tubitak.gov.tr

 

3.

·        1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

·        1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)

İlgili Belgeler

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik

Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.

 

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1752
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
TÜBİTAK – BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – BULUT BİLİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU
Etiketlendi:                                                                                     

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram