UNWOMEN – SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BÖLGESEL PLATFORMLARININ KURULMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ DESTEĞİ

AMAÇ

UN Women, Türkiye ve Balkan ülkelerinde kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti sona erdirme amacıyla, “Sivil toplum kuruluşlarının bölgesel platformlarının kurulması ve güçlendirilmesi desteği” teklif çağrısında bulundu.

KAPSAM

Program, aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın bulunduğu Balkan ülkeleri ile Türkiye’de cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve kadınlara yönelik şiddet olaylarını sona erdirmeyi amaçlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • UN Women Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi, kadın sivil toplum örgütlerini (STK’lar), kadın STK ağlarını ve kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan platformları, bölgesel platformların kurulması ve güçlendirilmesini destekleyecek teklifler sunmaya davet ediyor.
  • Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Ağları, Kadın haklarına yönelik çalışma ve şiddeti sona erdirme konusunda uzmanlık ve geçmişe sahip platformlar başvurabilir
  • Başta İstanbul Konvansiyonu olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşme ve antlaşmalarının izlenmesinde bulunan, aktif rol alan platform ve ağlar başvurabilir.

PROGRAM

  • Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017
  • Program kapsamında Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 arasında gerçekleştirilecek projeler desteklenecek.
  • “Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin sonlanması: “Değişen Uygulamalar, Değişen Zihinler” Programı (Şubat 2017 – Ocak 2020) kapsamında yayımlanan çağrı ile bölgesel seviyede, dezavantajlı gruplarla çalışan ve / veya kadınları temsil eden kadın örgütlenmelerinin toplum içinde etkililiğinin arttırılması hedefleniyor.

BÜTÇE

Hibe desteği en az 40 Bin, en çok 60 Bin Euro olacak.

NASIL BAŞVURULACAK ?

Programa başvurmak isteyenlerin, UN Women duyurusunda belirtilen ekleri hazırlayarak eca.evawproject@unwomen.org    adresine  göndermeleri gerekiyor.

KILAVUZ için burayı tıklayınız.

EKLER:

Application Cover Sheet

Project Proposal Template

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1618
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
UNWOMEN – SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ BÖLGESEL PLATFORMLARININ KURULMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ DESTEĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram