ULUSLARARASI DİSTRİBÜTÖRLÜK – ALIM-SATIM-ORTAKLIK TALEPLERİ-5

 
İndisÜlke / Firma / Kişi AdresWeb Sitesi /e-mail / telefonSektörTalepÜrün
1Bulgaris
tan/
FARGO
GROUP
EXPORT
JSC/
Mrs.
Teodora
Chavdar
ova / Sales Manager
P.O. Box:
1000, Sofia
- Bulgaria
:http://
fargo
group-
export
.com / chavdarova
@fargo
group-
export.com
GıdaSatımBulgaris
tan’ın
Ankara
Büyük
elçiliği,
Ticari ve
Ekonomik
İlişkiler
Ofisi
tarafından,
tüm çiftlik
hayvanları
için granül
yem ve
buğday,
darı,
ayçiçeği,
soya,
buğday
kepeği ve
arpa
tedarikçisi
ve
ihracatçısı
olan
Fargo
Group
Export JSC şirketinin ürünlerinin Türkiye’de
tanıtım,
temsilciliğini yapabilecek firmalarla
bağlantı
kurmak
istediği
bildiril-
miştir.
2İran/
KARTAL
TEJARAT
(Kartal
Ticaret) /
Hojjat
Moham
madpour
Subrasnet
Inc. /
Kimm
Wong-
Stoll
kartal.t
.m90
@gmail.
com
KimyaSatımFirmanın
Türkiye’ye
organik
gübre
satmak
istediği bildirilmiştir.
Hojjat
Mohammad
pour ile
Türkçe
iletişim
kurulabilir.
3Bulgaris
tan/
RAPID
EOOD/
Rakovski
-street,
8th floor,
#128,
1000 Sofia Bulgaristan
www.rapid
.bgoffice
@rapid.bg
+359.2.963
3678
GıdaSatımPiyasa
analizi,
ticari
aracılık,
iş ortağı
arama,
Kazakistan pazarında
ve Orta
Asya’da
ithalat,
ihracat, satış temsilciliği, temsilcilik
arayan
yabancı
şirketlere
uygun
şirket
bulunması
vb.
hizmetler
sunan
firmanın,
Kazakis
tan’dan
bitkisel
yağ,
karabuğ
day vb.
ithal
etmek
isteye
bilecek
şirketlere
tedarikçi olabileceği bildirilmiştir. Tedarikin doğrudan üreticiden
sağlana
cağı,
teslimatın
40 ton\'dan başladığı,
bitkisel yağ fiyatının
litre başına
KDV dahil
1 USD,
karabuğ-
dayın kg
başına
KDV
dahil 0,6
1 USD
olacağı
belirtil
miştir.
4Kazakis
tan/
Quantum
i7 LLC /
Pavel Kim
/ Director
Republic
of Kazakhs
tan ,
050009
Almaty, Rozybakiyev street, 70
maxim
victor
@gmail.
com
GıdaSatımPiyasa
analizi,
ticari
aracılık,
iş ortağı
arama,
Kazakistan pazarında
ve Orta
Asya’da
ithalat,
ihracat,
satış
temsilciliği, temsilcilik
arayan
yabancı
şirketlere
uygun
şirket
bulunması
vb.
hizmetler
sunan
firmanın,
Kazakis
tan’dan
bitkisel
yağ, kara
buğday
vb. ithal
etmek
isteye-
bilecek
şirketlere
tedarikçi olabileceği bildirilmiştir. Tedarikin doğrudan üreticiden
sağlana-
cağı,
teslimatın
40 ton'dan başladığı,
bitkisel
yağ
fiyatının
litre başına
KDV dahil
1USD,
karabuğ-
dayın kg
başına
KDV dahil
0,61 USD
olacağı belirtilmiştir.
5Tunus/
Etablis
sement
Lamari/
Ali LAMARI
8/14 Souk
des
Chechias
– Tunis
+216.58.
216 915
/ bilel_
lamari
@hotmail
.fr
TekstilAlımT.C.
Tunus
Büyük-
elçiliği
Ticaret
Müşavirliği tarafından Etablis-
sement
Lamari
firmasının
ülkemizden merinos
yünü
(GTİP No:
5107.10)
almak
istediği bildirilmiştir.
6Ukrayna/
Maritime
Inter
Service
LTD/
Diana
Mysenko
Mariupol,
Ukraine
Admiral
Lunin ave.
, 89, 26, ,
http://
miser
vice.
com.ua/
en
/
+380.67.
464 33
43
/
mysenko
.d@
miservi
ce.com.
ua
GıdaSatımUkrayna
’nın Ankara
Büyük-
elçiliği
tarafın-
dan
Maritime
Inter
Service
LTD
şirketinin
ülkemize
buğday,
ayçiçeği,
süpürge
darısı,
arpa, soya fasulyesi,
çavdar,
kolza,
bezelye,
yulaf,
keten,
hardal,
mısır,
akdarı,
kara-
buğday,
yağ
çeşitleri,
un, vb.
satmak
istediği
bildiril-
miştir.
7Rusya/
REAL
WOOD
LLC Group
of Compa
nies/
Sergey
Rodionov
141407
Moscow
region,
Khimki ,
Business
Center "
Green
Point"
Panfilova
street 19,
building
1, 7th floor
141407,
+7.495
.585-
55-33
/ :
topas-5
@mail.ru
Biyo
enerji
Satım6 ve 8
mm
çaplarında
sarıçam
pelleti
(topak)
üreten
REAL
WOOD
LLC
şirketler
grubunun
ürünlerini
ülkemize
de ihraç
etmek
istediği
bildiril-
miştir.
Teslimin
briket
formunda
ve 15, 500
ve
1000 kg’lık torbalarla yapılacağı
belirtil-
miştir.
8KIRGIZİS
TAN/
Chayan
LLC /
Ulukman
Bapaev
Bishkek /
Kyrgyzstan
ulukman
@
gmail.
com
GıdaSatımTOBB
Türkçe
Konuşan
Girişim-
ciler
Programı
kapsa-
mında
her yıl
düzenle-
nen
etkinlik-
lerden
birisine
Kırgızis-
tan’dan
katılan iş
adamı
Ulukman
Bapaev
Birliğimize başvurup,
Kırgızis-
tan’dan
kuru-
yemiş
ihracatına
başladık-
larını ve
ürünlerini
ülkemize
de ihraç
etmek
istediklerini bildirmiştir. Ulukman
Bapaev,
ürün
çeşitlerinin
ceviz
(kırık ve
kelebek),
badem,
fıstık, yer
fıstığı,
kurutul-
muş erik,
kurutul-
muş kayısı,
kurutul-
muş üzüm
(siyah,
kahverengi,
sarı)
olduğunu
5’er kg’lık
2 adet
vakumlu
torbadan
oluşan
kolilerle
ihraç
edildiğini
bildirmiştir.
9RUSYA
/ JOINT
WATER
COMPANY
LLC/
Mikhail
Rakhim /
Export
Manager
357361,
Russian
Federation,
Stavro
polskiy
kraiy,
Predgorniy
raion, v.
Vinsady,
Cherkess
koe
shosse
2-nd km
www.
ovkwa
ters.ru
/
+7.8793.
39-96
-42 / 39
-4 /
export7
@
ovkwa
ters.
ru
GıdaSatımRusya
Federas-
yonu
Ticaret
Temsil-
ciliği
tarafından;
maden
suyu ve
meyve
suyu gibi
alkolsüz
içecekler
üreticisi
olan
JOINT
WATER
COMPANY
LLC
Şirketi’nin ürünlerini
Türkiye
piyasa-
sına da
sunmak
istediği
ve Türkiye
Cumhu-
riyeti'nde
ortak
aradığı
bildiril-
miştir.
Şirketin
fabrika
ve su
kuyularının Rusya’nın
en eski ve
en ünlü
sağlık
merkez-
lerinden
biri olan
Kafkas
Mineralnye
Vody
Bölgesi’nin
özel
korunan
çevre
dostu
tatil
belde-
sinde
bulun-
duğu,
üretilen
tüm
ürünlerin
gerekli
belgelere,
izinlere
ve
ödüllere
sahip
olduğu
belirtil-
miştir.
10Ukrayna /
Agrarian
Fund/
Elisaveta
Viktorova /
Yatırım
İlişkileri
Direktörü
1 Grinch
enko Str,
Kyiv,
Ukraine,
01001
http://
agro
fond.
gov.ua/
+380.44.
277 27
00
/
info@
agro
fond.
gov.ua
GıdaSatımUkrayna’
nın
Ankara
Büyük-
elçiliği
tarafın-
dan
AGRA
RIAN
FUND
adlı
devlet
kurulu-
şunun
ülkemize
buğday
unu,
kara-
buğday
ve
yulaf
gevreği
satmak
istediği
bildiril-
miştir.
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1473
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
ULUSLARARASI DİSTRİBÜTÖRLÜK – ALIM-SATIM-ORTAKLIK TALEPLERİ-5
Etiketlendi:                                             

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram