GÜNEY KORE SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?

 

Bu bölümde, Güney Kore’nin son beş yıllık ithalat parasal değerini ve ürün gruplarını inceleyeceğiz:

 

 • Güney Kore, 2016’da son beş yılın en düşük para değerinde ithalat yapmıştır. 2016 yılının toplam ithalat parasal değeri 3.207.533.000 USD’dir.
 • 2016 yılında ithalatı yapılmış parasal değeri en fazla olan üç ürün grubu şu şekildedir:
  • Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı
  • Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
  • Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
 • 2016 yılındaki bu ilk üç maddedeki ithalatın toplamı, toplam yıllık ithalat değerinin yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır.
 • “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yıl sonunda hemen hemen hiç değişiklik olmuştur.
 • “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %20 düşmüştür.
 • “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %6,5 artmıştır.
 • Son beş yıldaki en yüksek ithalat değeri artışı oranı “Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar” ürün grubunda kaydedilmiştir. 2012 yılına göre ithalat parasal değeri beş yılda yaklaşık 50 kat artmıştır. Bu ürün grubunun 2016 yılındaki ithalat değeri: 1.511.000 USD’dir.
 • En dikkat çekici ayrıntı, “Metal cevherleri, cüruf ve kül” sınıfındaki ürünlerde son beş yılda hemen hemen 10 katlık bir ithalat değer artışı olmuştur. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da: 562.000 USD’dir.
 • ” Örme giyim eşyası ve aksesuarı” sınıfındaki ürünlerde son beş yılda neredeyse %100’lük bir ithalat değer artışı olmuştur.  Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  596.000 USD’dir.  Aynı şekilde “Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı” sınıfındaki ürünlerde son beş yılda %236’lık bir ithalat değer artışı olmuştur.
 • Bir diğer önemli kayıt ise, ” Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler” sınıfındaki ürünlerin ithalatının parasal değeri 2012 yılına göre 3,3 kat artmıştır. 2016 ithalat değeri:  140.000 USD’dir.
 • Son beş yılda %100 üzerinde ithalat değer artışı olan diğer ürün grupları ve bu ürün gruplarının 2016 ithalatı parasal değerleri aşağıdadır.
  • “Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %137 artmıştır. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  363.000 USD’dir.
  • “Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %141 artmıştır. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  175.000 USD’dir.
  • “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.)” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %126 artmıştır. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  423.000 USD’dir.
  • “Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %108 artmıştır. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  576.000 USD’dir.
  • “Kalay ve kalaydan eşya” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %113 artmıştır. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2016’da:  110.000 USD’dir.
 • Son beş yıl için bir diğer %70’in üzerinde ithalat düşüşü yaşanan ürün grupları da 2016 ithalat parasal değerleri ile birlikte aşağıdaki gibi listelenmiştir:
  • “Mantar ve mantardan eşya” sınıfında beş yılda ithalat sıfırlanmıştır.
  • “Canlı hayvanlar” sınıfında beş yılda %97 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 20.000 USD’dir.
  • “Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya” sınıfında beş yılda %94 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 28.000 USD’dir.
  • “Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları” sınıfında beş yılda %90 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 294.000 USD’dir.
  • “Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)” sınıfında beş yılda %90 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 1.545.000 USD’dir.
  • “Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları” sınıfında beş yılda %87 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 3.694.000 USD’dir.
  • “Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, insülin, buğday gluteni” sınıfında beş yılda %90 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 7.388.000 USD’dir.
  • “Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” sınıfında beş yılda %85 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 7.698.000 USD’dir.
  • “Hububat” sınıfında beş yılda %85 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 26.165.000 USD’dir.
  • “Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem” sınıfında beş yılda %84 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 2.953.000 USD’dir.
  • “Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler” sınıfında beş yılda %85 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 1.291.000 USD’dir.
  • “Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” sınıfında beş yılda %87 oranında ithalat değeri düşüşü yaşanmıştır. 2016 ithalat değeri: 69.000 USD’dir.

 

 • Diğer ürün gruplarında ise son beş yılda ithalat parasal değerinde ortalama %10 seviyesinde bir azalma gerçekleşmiştir.
 • Aşağıdaki Tablo 1’de son 5 yılda Güney Kore’nin ithal ettiği ürün gruplarının parasal değerine göre sıralaması bulunmaktadır:

 

 

Product label20122013201420152016
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 309.783.000 USD 275.726.000 USD 448.818.000 USD 357.825.000 USD 309.398.000 USD
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 324.810.000 USD 321.466.000 USD 329.013.000 USD 272.508.000 USD 260.587.000 USD
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 241.100.000 USD 258.195.000 USD 231.375.000 USD 197.945.000 USD 256.719.000 USD
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 896.302.000 USD 860.442.000 USD 230.860.000 USD 268.246.000 USD 202.817.000 USD
Plastikler ve mamulleri 142.036.000 USD 155.513.000 USD 199.077.000 USD 175.182.000 USD 189.782.000 USD
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 129.980.000 USD 146.055.000 USD 166.751.000 USD 152.136.000 USD 178.811.000 USD
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 66.354.000 USD 87.451.000 USD 115.394.000 USD 98.611.000 USD 127.596.000 USD
Demir ve çelik 97.944.000 USD 100.896.000 USD 111.757.000 USD 118.358.000 USD 102.724.000 USD
Kauçuk ve kauçuktan eşya 107.910.000 USD 164.922.000 USD 114.762.000 USD 88.777.000 USD 84.206.000 USD
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 81.213.000 USD 88.179.000 USD 113.910.000 USD 106.629.000 USD 81.598.000 USD
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 48.760.000 USD 80.798.000 USD 81.705.000 USD 102.725.000 USD 79.037.000 USD
Örme eşya 49.509.000 USD 66.331.000 USD 89.797.000 USD 75.472.000 USD 78.973.000 USD
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 16.164.000 USD 26.594.000 USD 41.787.000 USD 60.249.000 USD 70.140.000 USD
Sentetik ve suni devamsız lifler 86.235.000 USD 98.289.000 USD 96.521.000 USD 63.349.000 USD 70.092.000 USD
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 56.312.000 USD 58.985.000 USD 66.995.000 USD 67.469.000 USD 64.832.000 USD
Demir veya çelikten eşya 76.522.000 USD 107.451.000 USD 72.527.000 USD 64.114.000 USD 59.594.000 USD
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 15.181.000 USD 23.184.000 USD 40.074.000 USD 34.404.000 USD 50.973.000 USD
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 47.016.000 USD 54.418.000 USD 60.262.USD000 44.722.000 USD 48.999.000 USD
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 37.030.000 USD 43.015.000 USD 58.617.000 USD 48.775.000 USD 47.051.000 USD
Seramik mamulleri 29.876.000 USD 34.594.000 USD 48.981.000 USD 52.206.000 USD 43.963.000 USD
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 42.940.000 USD 36.406.000 USD 57.044.000 USD 43.714.000 USD 42.927.000 USD
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 29.836.000 USD 34.365.000 USD 43.808.000 USD 41.389.000 USD 37.230.000 USD
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 28.489.000 USD 45.862.000 USD 36.396.000 USD 34.622.000 USD 35.997.000 USD
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 36.829.000 USD 50.433.000 USD 34.350.000 USD 34.349.000 USD 34.624.000 USD
Gübreler 69.999.000 USD 61.935.000 USD 32.314.000 USD 19.616.000 USD 33.980.000 USD
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 24.745.000 USD 20.393.000 USD 38.871.000 USD 31.410.000 USD 32.161.000 USD
Organik kimyasal ürünler 91.666.000 USD 102.589.000 USD 39.076.000 USD 30.711.000 USD 31.093.000 USD
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 39.230.000 USD 57.778.000 USD 64.782.000 USD 35.824.000 USD 29.955.000 USD
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 66.328.000 USD 66.814.000 USD 66.951.000 USD 41.458.000 USD 29.085.000 USD
Hububat 169.059.000 USD 72.914.000 USD 61.014.000 USD 16.592.000 USD 26.165.000 USD
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 29.758.000 USD 26.733.000 USD 27.012.000 USD 28.162.000 USD 25.601.000 USD
Kalay ve kalaydan eşya 11.314.000 USD 7.341.000 USD 55.308.000 USD 33.313.000 USD 24.110.000 USD
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 21.323.000 USD 31.702.000 USD 27.260.000 USD 20.697.000 USD 22.653.000 USD
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 19.705.000 USD 18.142.000 USD 18.064.000 USD 22.335.000 USD 20.827.000 USD
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 29.209.000 USD 24.251.000 USD 22.920.000 USD 18.871.000 USD 19.497.000 USD
Eczacılık ürünleri 28.620.000 USD 28.593.000 USD 30.716.000 USD 33.984.000 USD 19.408.000 USD
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 9.970.000 USD 13.964.000 USD 19.329.000 USD 22.222.000 USD 17.814.000 USD
Cam ve cam eşya 11.120.000 USD 17.864.000 USD 22.338.000 USD 20.402.000 USD 16.835.000 USD
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 36.842.000 USD 34.482.000 USD 31.544.000 USD 15.800.000 USD 14.930.000 USD
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 7.007.000 USD 13.097.000 USD 34.984.000 USD 26.487.000 USD 14.576.000 USD
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 19.288.000 USD 19.041.000 USD 23.657.000 USD 19.717.000 USD 14.428.000 USD
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 21.007.000 USD 18.914.000 USD 22.331.000 USD 17.456.000 USD 14.264.000 USD
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 22.509.000 USD 27.416.000 USD 27.757.000 USD 15.370.000 USD 13.811.000 USD
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 13.998.000 USD 14.790.000 USD 19.492.000 USD 15.570.000 USD 13.222.000 USD
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 18.612.000 USD 19.074.000 USD 21.515.000 USD 16.386.000 USD 12.714.000 USD
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 15.199.000 USD 24.430.000 USD 27.437.000 USD 13.802.000 USD 12.557.000 USD
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 23.004.000 USD 19.803.000 USD 17.113.000 USD 15.271.000 USD 11.560.000 USD
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 5.064.000 USD 11.039.000 USD 14.679.000 USD 19.625.000 USD 11.423.000 USD
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 7.744.000 USD 7.411.000 USD 6.315.000 USD 7.941.000 USD 8.969.000 USD
Bakır ve bakırdan eşya 28.777.000 USD 29.338.000USD 10.259.000 USD 5.775.000 USD 8.901.000 USD
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 6.322.000 USD 7.216.000 USD 11.411.000 USD 9.706.000 USD 8.640.000 USD
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 21.553.000 USD 17.316.000 USD 17.643.000 USD 14.057.000 USD 8.418.000 USD
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 6.549.000 USD 6.899.000 USD 7.966.000 USD 6.816.000 USD 7.907.000 USD
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 51.189.000 USD 21.610.000 USD 27.524.000 USD 18.650.000 USD 7.698.000 USD
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 73.633.000 USD 83.013.000 USD 47.214.000 USD 21.149.000 USD 7.388.000 USD
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 7.250.000 USD 9.689.000 USD 10.944.000 USD 8.446.000 USD 7.258.000 USD
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 8.593.000 USD 13.029.000 USD 11.759.000 USD 13.296.000 USD 7.044.000 USD
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 6.042.000 USD 7.260.000 USD 8.198.000 USD 7.877.000 USD 6.894.000 USD
Etler ve yenilen sakatat 14.992.000 USD 7.246.000 USD 13.440.000 USD 8.845.000 USD 6.666.000 USD
Metal cevherleri, cüruf ve kül 610.000 USD 21.274.000 USD 32.737.000 USD 27.754.000 USD 6.562.000 USD
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 2.685.000 USD 2.340.000 USD 3.433.000 USD 5.244.000 USD 6.363.000 USD
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 6.744.000 USD 7.757.000 USD 10.973.000 USD 7.771.000 USD 5.643.000 USD
Şeker ve şeker mamulleri 7.354.000 USD 9.848.000 USD 8.505.000 USD 6.344.000 USD 5.330.000 USD
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı- 5.835.000 USD 9.739.000 USD 10.772.000 USD 6.957.000 USD 5.314.000 USD
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 1.149.000 USD 4.311.000 USD 2.148.000 USD 5.523.000 USD 4.844.000 USD
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 8.141.000 USD 16.544.000 USD 7.066.000 USD 3.388.000 USD 4.748.000 USD
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 28.225.000 USD 7.623.000 USD 13.633.000 USD 5.579.000 USD 3.694.000 USD
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 3.634.000 USD 1.216.000 USD 1.883.000 USD 2.903.000 USD 3.677.000 USD
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 4.348.000 USD 9.047.000 USD 8.254.000 USD 12.463.000 USD 3.231.000 USD
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 2.553.000 USD 2.604.000 USD 2.470.000 USD 2.404.000 USD 3.077.000 USD
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 2.238.000 USD 1.987.000 USD 906.000 USD 1.411.000 USD 2.994.000 USD
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 18.970.000 USD 16.644.000 USD 10.752.000 USD 7.846.000 USD 2.953.000 USD
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 12.190.000 USD 3.682.000 USD 13.724.000 USD 2.894.000 USD 2.711.000 USD
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 903.000 USD 862.000 USD 338.000 USD 218.000 USD 2.175.000 USD
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 3.406.000 USD 4.032.000 USD 5.759.000 USD 4.939.000 USD 1.972.000 USD
Çinko ve çinkodan eşya 1.793.000 USD 6.000 USD 1.400.000 USD 2.329.000 USD 1.771.000 USD
Kakao ve kakao müstahzarları 1.341.000 USD 2.136.000 USD 2.768.000 USD 2.100.000 USD 1.738.000 USD
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 978.000 USD 1.234.000 USD 3.117.000 USD 1.385.000 USD 1.702.000 USD
Kurşun ve kurşundan eşya 1.402.000 USD 11.972.000 USD 9.271.000 USD 5.767.000 USD 1.550.000 USD
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 16.624.000 USD 7.567.000 USD 26.567.000 USD 8.838.000 USD 1.545.000 USD
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 30.000 USD 19.000 USD 16.000 USD 47.920.000 USD 1.511.000 USD
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 8.438.000 USD 8.082.000 USD 5.682.000 USD 2.634.000 USD 1.291.000 USD
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 981.000 USD 4.661.000 USD 2.708.000 USD 1.454.000 USD 959.000 USD
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 2.809.000 USD 2.002.000 USD 2.381.000 USD 2.010.000 USD 901.000 USD
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 2.244.000 USD 1.382.000 USD 1.000.000 USD 704.000 USD 796.000 USD
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 1.930.000 USD 464.000 USD 371.000 USD 232.000 USD 345.000 USD
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 2.934.000 USD 240.000 USD 877.000 USD 1.083.000 USD 294.000 USD
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 583.000 USD 4.168.000 USD 7.389.000 USD 1.676.000 USD 138.000 USD
İpek 629.000 USD 386.000 USD 237.000 USD 193.000 USD 135.000 USD
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 708.000 USD 23.248.000 USD 1.058.000 USD 22.959.000 USD 117.000 USD
Nikel ve nikelden eşya 229.000 USD 543.000 USD 60.000 USD 153.000 USD 115.000 USD
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 537.000 USD 14.000 USD 128.000 USD 49.000 USD 69.000 USD
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 50.000 USD 23.000 USD 123.000 USD 95.000 USD 48.000 USD
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 36.000 USD 23.000 USD 24.000 USD 35.000 USD 42.000 USD
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 487.000 USD 349.000 USD 268.000 USD 217.000 USD 28.000 USD
Canlı hayvanlar 696.000 USD 202.000 USD 403.000 USD 350.000 USD 20.000 USD
Mantar ve mantardan eşya 23.000 USD 16.000 USD
TOPLAM 4.189.817.000 USD 4.370.921.000 USD 4.028.930.000 USD 3.483.242.000 USD 3.207.533.000 USD
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1364
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
GÜNEY KORE SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?
Etiketlendi:                                 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram