ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI (OTSO) TARİHÇESİ

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının ilk oluşumlarının 1903 tarihinde Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında ortaya çıktığı bilinmektedir. Bununla ilgili katırlar Trabzon Salnamelerinde yazmaktadır. Odanın ilk reisi Nişan Efendi’dir. Odanın yönetiminde ise Ali Bey, Eyaminunde Efendi ve Mardiros Şirinyan Efendi olup, odanın kâtipliğini Arif Efendi bulunmaktaydı.

Sıtkı Çebi “Ordu Şehri Belediye Tarihi” adlı çalışmasında şöyle belirtmektedir:

1883 tarihinde ordu çarşısının yanmasından sonra 15-20 yıl içinde çarşı tekrar düzenlenebilmişti. Bundan sonra bir ticaret odasının kurulma hazırlıklarına başlanabildi. Çalışmalar kısa zamanda sonuçlanarak 1903 yılında ordu şehrinde, Ziraat Bankası’ndan sonra ikinci meslek teşkilatı olarak; Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adıyla yeni bir tüccar teşkilatı kurulmuş oldu.”

1904 yılında ise Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanlığını Katırcızade Mustafa Ağa yapmaktaydı. Şirinyan Mardiros Efendi, Hacı Temiyus oğlu Kiryako Ağa, Keşişoğlu Ranus Ağa, başkâtip Arif Efendi ise Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetiminde bulunmaktaydı.

1905 yılında Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında, Kirkor Kirkoryan Efendi başkan, Şirinyan Mardiros Efendi, Eranus Ağa ve Hacı Kiryako Ağa üye, Arif Efendi başkâtip ve Abdullah Efendi ikinci kâtiptir.[7]Ordu Ticaret Odası üyeliği yapan Mardiros Şirinyan Efendi,1913 yılında, Hacı Şeker Efendi’den sonra Ordu Belediye Başkanlığı’na tayin edilmiştir. Mardiros Şirinyan Efendi’nin belediye başkanlığı kısa sürmüş, 1914 yılı başlarında başkanlıktan ayrılmış, aynı ay içinde yerinde Ordu’da zahire ticaretiyle meşgul olan Furtunzade Yusuf Sırrı Bey Ordu Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

1906 yılanda ordu Ticaret odası kurulduğunda Ordu kenti, ikinci sınıf bir kaza merkezi olarak Trabzon vilayetine bağlıydı.

Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir ilçe (kaza) merkezi durumunda olan Ordu kasabasında kurulan Ordu Ticaret Odası’nın 62 üyesinin önemli bir kısmı Rum ve Ermenilerden oluşmaktaydı.

1906-1907 (1323) tarihini taşıyan “Ordu Ticaret Odasının Ticaret Abone Kaydına Mahsus Esami Defteri”nde bu üyelerin isimleri, faaliyet alanları, kayıt tarihleri, dereceleri, denelik ödedikleri aidatları imza ve mühürleri bulunmaktadır.[9]

1906-1915 yılları arasında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 175 tüccardan 62 tanesi gayrimüslim vatandaşlardı.

Odanın kuruluşundan sonra Balkan Savaşının çıkması ve 1. Dünya Savasının getirdiği zorluklar nedeni ile 1919 yılına kadar faaliyetini sürdürmesine rağmen bu dönemden sonra oda faaliyetlerinin bir süre durduğu görülmüştür.

1921 yılında Ordu’nun sancak yapılması ile birlikte yeniden Odanın Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetlerine başladığını görmekteyiz. Bu tarihlerde odaya kayıtlı tüccar sayısının 376 olduğu görülmektedir. Yine bu devrede iş kollarının içinde en yüksek sayı tutan branş bakkallar olmuştur. İkinci sırada manavlar yer almıştır. Bir önceki dönemde birinci sırada bulunan zahirecilerin arka sıralara düştüğü görülmektedir. Kayıtlar incelendiğinde 1923 yılında tüccarların tamamen Türkleştiğini 3–4 Ermeni Vatandaşın Dışında diğer azınlıkların ticareti terk ettiği görülmektedir.

1998 yılında 2300 üye sayısına sahip olan oda, 2003 yılında re’sen terk ettirilen üyelerinde etkisi ile 2000 faal üye sayısına gerilemiş, günümüze gelindiğinde ise Odanın faal üye sayısı 2600’e yükselmiştir.

Aynı zamanda Ordu’da bir Organize Sanayi Bölgesi de bulunmaktadır.

Ordu Organize Sanayi Bölgesi şehir merkezine 3 km mesafede 60 hektarlık alanı kaplamaktadır. Organize sanayi bölgemiz 397.077,00 m2 alana sahip 74 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Parsellerin büyüklükleri 3000 – 23.000 m2 arasında  değişmektedir.

Ordu Organize Sanayi Bölgesinde tahsisi yapılmış parsellerin sektörel dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

33 adet Gıda Sanayi,

3 adet dokuma ve giyim,

10 adet orman Sanayi,

2 adet kağıt sanayi

5 adet plastik sanayi

1 adet kimya sanayi

3 adet petrol ürünleri

3 adet pişmiş kil ve çimento gereçleri

7 adet Tarım alet ve makinaları

2 adet Diğer

dalında faaliyet gösterecek 62 işletmeye tahsis edilmiştir.

Mevcut durumda üretimde olan 60 firma, toplamda 2.340 kişi istihdam etmektedir.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1196
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI (OTSO) TARİHÇESİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram