RUSYA SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?

Bu bölümde, Rusya’nın son beş yıllık ithalat parasal değerini ve ürün gruplarını inceleyeceğiz:

 • Rusya, 2016’da son beş yılın en düşük para değerinde ithalat yapmıştır. 2016 yılının toplam ithalat parasal değeri 182.261.653.000 USD’dir.
 • 2016 yılında ithalatı yapılmış parasal değeri en fazla olan üç ürün grubu şu şekildedir:
  • Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
  • Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı
  • Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
 • 2016 yılındaki bu ilk üç maddedeki ithalatın toplamı, toplam yıllık ithalat değerinin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır.
 • “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda üçte birine düşmüştür.
 • “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %30 düşmüştür.
 • “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı” sınıfındaki ürünlerin ithalat parasal değeri son beş yılda %40 azalmıştır.
 • En dikkat çekici ayrıntı, ” Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar” sınıfındaki ürünlerde 2016’da hiç ithalat yapılmamış görünmektedir. Bu sınıfın ithalatının parasal değeri 2012’de:  4,783,239,000 USD’dir.
 • Bir diğer önemli kayıt ise, ” Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)” sınıfındaki ürünlerin ithalatının parasal değeri 2012 yılına göre 4700 kat artmıştır. 2016 ithalat değeri:  6,581,104,000 USD’dir.  Buradan, ” Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar” sınıfındaki ithalatın ” Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)” sınıfına kaydırılmış olabileceğidir.
 • Son beş yıl için bir diğer önemli ithalat düşüşü yaşanan ürün grubu, “Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı” sınıfında yaşanmıştır. Son beş yıldaki düşüş yaklaşık %50’tir.
 • Bir diğer ithalat değişikliği ise “Demir ve çelik” ürün grubunun oldu. 2012’ten beri son beş yılda hemen hemen %50’lik bir azalma olmuştur.
 • “Kauçuk ve kauçuktan eşya” ürün grubunun oldu. 2012’ten beri son beş yılda hemen hemen %42’lik bir azalma olmuştur.
 • Detaylara girersek, bazı ürün gruplarının 2016 ithalatına bakalım:
  • ” Etler ve yenilen sakatat” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %70 oranında azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 2,281,691,000 USD’dir.
  • “Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %41 oranında azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 1,824,618,000 USD’dir.
  • ” Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %56 civarında azalmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 1,994,667,000 USD USD’dir.
  • “Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %50 oranında artmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: 1,670,493,000USD’dir.
  • “Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar” sınıf grubundaki ürünlerin ithalatının parasal değeri son beş yılda %43 oranında artmıştır. Bu grup için 2016 ithalat değeri: $1,995,136,000 USD’dir.
 • Diğer ürün gruplarında ise son beş yılda ithalat parasal değerinde ortalama %30 seviyesinde bir azalma gerçekleşmiştir.
 • Aşağıdaki Tablo 1’de son 5 yılda Rusya’nin ithal ettiği ürün gruplarının parasal değerine göre sıralaması bulunmaktadır:
Ürün Sınıfı20122013201420152016
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 57.818.026.000 USD 56.964.844.000 USD 52.105.387.000 USD 34.147.899.000 USD 35.360.934.000 USD
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 35.592.204.000 USD 35.547.493.000 USD 33.740.293.000 USD 21.110.277.000 USD 21.504.449.000 USD
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 44.604.961.000 USD 40.193.697.000 USD 31.426.474.000 USD 15.377.788.000 USD 15.637.225.000 USD
Eczacılık ürünleri 13.393.868.000 USD 14.552.450.000 USD 12.804.390.000 USD 8.691.484.000 USD 8.908.085.000 USD
Plastikler ve mamulleri 11.503.318.000 USD 11.466.621.000 USD 11.030.032.000 USD 7.629.191.000 USD 7.541.507.000 USD
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.403.000 USD 287.000 USD 718.674.000 USD 838.646.000 USD 6.581.104.000 USD
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 10.515.927.000 USD 8.942.992.000 USD 7.925.091.000 USD 5.106.463.000 USD 5.163.256.000 USD
Demir veya çelikten eşya 7.622.162.000 USD 8.185.191.000 USD 6.904.823.000 USD 4.077.681.000 USD 4.148.749.000 USD
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 6.279.814.000 USD 6.401.898.000 USD 5.479.577.000 USD 3.944.184.000 USD 3.830.586.000 USD
Demir ve çelik 6.402.580.000 USD 5.891.705.000 USD 5.701.947.000 USD 3.301.202.000 USD 3.032.675.000 USD
Kauçuk ve kauçuktan eşya 4.787.377.000 USD 4.769.177.000 USD 4.115.755.000 USD 2.704.806.000 USD 2.777.655.000 USD
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 2.864.941.000 USD 3.080.288.000 USD 3.118.497.000 USD 2.609.592.000 USD 2.759.824.000 USD
Organik kimyasal ürünler 3.372.556.000 USD 3.329.068.000 USD 3.099.224.000 USD 2.645.671.000 USD 2.742.409.000 USD
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.097.249.000 USD 4.124.911.000 USD 4.023.985.000 USD 2.681.147.000 USD 2.700.409.000 USD
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 3.656.790.000 USD 3.901.067.000 USD 3.622.859.000 USD 2.629.627.000 USD 2.600.367.000 USD
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 3.306.835.000 USD 3.508.219.000 USD 3.308.309.000 USD 3.248.198.000 USD 2.584.621.000 USD
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 4.099.764.000 USD 4.066.353.000 USD 3.724.664.000 USD 2.417.088.000 USD 2.560.676.000 USD
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 4.260.688.000 USD 4.577.835.000 USD 3.682.146.000 USD 2.362.348.000 USD 2.352.806.000 USD
Etler ve yenilen sakatat 7.385.304.000 USD 6.748.157.000 USD 5.527.833.000 USD 3.106.053.000 USD 2.281.691.000 USD
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 3.748.905.000 USD 3.814.418.000 USD 3.542.706.000 USD 2.308.772.000 USD 2.255.624.000 USD
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 3.278.360.000 USD 4.407.646.000 USD 3.824.191.000 USD 2.011.230.000 USD 2.135.136.000 USD
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 1.392.827.000 USD 2.113.548.000 USD 1.688.281.000 USD 2.126.369.000 USD 1.995.136.000 USD
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 4.498.726.000 USD 4.672.474.000 USD 4.281.270.000 USD 2.364.767.000 USD 1.994.667.000 USD
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 3.095.169.000 USD 3.407.413.000 USD 3.068.432.000 USD 1.784.752.000 USD 1.824.618.000 USD
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 1.122.166.000 USD 1.356.564.000 USD 1.859.201.000 USD 1.518.393.000 USD 1.670.493.000 USD
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 2.686.749.000 USD 2.606.835.000 USD 2.439.526.000 USD 1.642.511.000 USD 1.604.943.000 USD
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı- 2.363.020.000 USD 2.437.611.000 USD 2.395.350.000 USD 1.457.012.000 USD 1.536.143.000 USD
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 4.054.519.000 USD 3.643.427.000 USD 4.041.277.000 USD 2.990.715.000 USD 1.404.253.000 USD
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 2.485.448.000 USD 2.881.787.000 USD 2.959.078.000 USD 1.891.685.000 USD 1.396.009.000 USD
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 2.379.075.000 USD 2.863.006.000 USD 2.566.070.000 USD 1.355.037.000 USD 1.392.054.000 USD
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 3.099.486.000 USD 2.524.140.000 USD 1.931.385.000 USD 1.333.421.000 USD 1.285.541.000 USD
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.652.466.000 USD 1.734.974.000 USD 1.763.478.000 USD 1.230.145.000 USD 1.199.568.000 USD
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 1.295.202.000 USD 1.330.142.000 USD 1.214.035.000 USD 1.118.390.000 USD 1.158.338.000 USD
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 1.247.346.000 USD 1.261.774.000 USD 1.300.100.000 USD 1.222.621.000 USD 1.157.725.000 USD
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 1.632.280.000 USD 1.817.942 000 USD 1.765.128.000 USD 1.102.941.000 USD 1.156.991.000 USD
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 1.716.870.000 USD 1.703.993.000 USD 1.665.127.000 USD 1.111.573.000 USD 1.091.629.000 USD
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 1.302.712.000 USD 1.236.004.000 USD 1.241.625.000 USD 1.064.176.000 USD 1.088.174.000 USD
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 1.553.948.000 USD 1.600.492.000 USD 1.605.048.000 USD 1.085.051.000 USD 1.074.235.000 USD
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.426.705.000 USD 1.479.346.000 USD 1.444.853.000 USD 1.063.052.000 USD 1.048.566.000 USD
Metal cevherleri, cüruf ve kül 1.893.556.000 USD 1.754.269.000 USD 1.910.276.000 USD 1.111.337.000 USD 1.007.930.000 USD
Kakao ve kakao müstahzarları 1.394.920.000 USD 1.404.277.000 USD 1.368.553.000 USD 991.148.000 USD 971.057.000 USD
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 1.735.377.000 USD 1.782.398.000 USD 1.563.226.000 USD 1.021.755.000 USD 947.421.000 USD
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 1.209.885.000 USD 1.405.640.000 USD 1.284.221.000 USD 946.086.000 USD 770.399.000 USD
Cam ve cam eşya 1.217.753.000 USD 1.254.422.000 USD 1.154.631.000 USD 719.731.000 USD 727.803.000 USD
Seramik mamulleri 1.447.618.000 ISD 1.521.445.000 USD 1.339.599.000 USD 785.139.000 USD 698.971.000 USD
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.466.793.000 USD 1.519.448.000 USD 1.433.786.000 USD 858.596.000 USD 696.317.000 USD
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.302.669.000 USD 1.340.937.000 USD 1.210.224.000 USD 734.872.000 USD 684.863.000 USD
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.002.940.000 USD 1.228.290.000 USD 1.283.617.000 USD 737.123.000 USD 675.105.000 USD
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 1.270.677.000 USD 1.092.722.000 USD 922.643.000 USD 673.306.000 USD 643.439.000 USD
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 1.121.013.000 USD 1.183.285.000 USD 992.878.000 USD 650.513.000 USD 614.087.000 USD
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 1.450.094.000 USD 1.653.171.000 USD 1.323.913.000 USD 709.940.000 USD 601.921.000 USD
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 624.702.000 USD 696.098.000 USD 725.339.000 USD 572.449.000 USD 583.230.000 USD
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 988.438.000 USD 960.763.000 USD 850.405.000 USD 718.032.000 USD 577.756.000 USD
Şeker ve şeker mamulleri 667.248.000 USD 656.673.000 USD 811.504.000 USD 598.038.000 USD 484.671.000 USD
Sentetik ve suni devamsız lifler 847.044.000 USD 754.403.000 USD 650.991.000 USD 465.142.000 USD 483.371.000 USD
Bakır ve bakırdan eşya 888.564.000 USD 826.128.000 USD 971.617.000 USD 446.584.000 USD 472.925.000 USD
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 597.246.000 USD 563.084.000 USD 509.295.000 USD 417.784.000 USD 467.111 000 USD
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 732.281.000 USD 858.102.000 USD 1.086.695.000 USD 597.121.000 USD 438.595.000 USD
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 478.829.000 USD 546.916.000 USD 585.200.000 USD 398.318.000 USD 425.236.000 USD
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 3.414.029.000 USD 3.030.669.000 USD 1.732.717.000 USD 419.780.000 USD 391.387.000 USD
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 547.174.000 USD 548.796.000 USD 565.101.000 USD 412.055.000 USD 371.281.000 USD
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 633.320.000 USD 715.468.000 USD 695.793.000 USD 351.718.000 USD 368.400.000 USD
Hububat 500.353.000 USD 631.735.000 USD 524.131.000 USD 328.859.000 USD 343.852.000 USD
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 809.777.000 USD 906.685.000 USD 796.110.000 USD 416.103.000 USD 339.785.000 USD
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 413.138.000 USD 395.592.000 USD 404.307.000 USD 262.449.000 USD 277.156.000 USD
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 351.960.000 USD 362.131.000 USD 381.766.000 USD 275.515.000 USD 264.775.000 USD
Örme eşya 490.500.000 USD 561.825.000 USD 498.264.000 USD 269.628.000 USD 238.253.000 USD
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 262.590.000 USD 249.170.000 USD 229.320.000 USD 202.283.000 USD 217.758.000 USD
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 312.896.000 USD 329.885.000 USD 303.233.000 USD 241.279.000 USD 203.270.000 USD
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 157.811.000 USD 149.519.000 USD 161.258.000 USD 167.570.000 USD 186.950.000 USD
Canlı hayvanlar 662.298.000 USD 413.415.000 USD 259.306.000 USD 236.034.000 USD 169.032.000 USD
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 466.423.000 USD 275.649.000 USD 243.838.000 USD 139.775.000 USD 156.332.000 USD
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 175.827.000 USD 186.083.000 USD 179.262.000 USD 116.628.000 USD 134.749.000 USD
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 289.781.000 USD 285.519.000 USD 260.593.000 USD 142.481.000 USD 133.136.000 USD
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 137.527.000 USD 153.643.000 USD 149.712.000 USD 132.291.000 USD 124.685.000 USD
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 212.809.000 USD 184.319.000 USD 182.632.000 USD 115.020.000 USD 107.079.000 USD
Nikel ve nikelden eşya 374.432.000 USD 289.196.000 USD 163.602.000 USD 70.777.000 USD 91.724.000 USD
Çinko ve çinkodan eşya 70.087.000 USD 90.431.000 USD 93.067.000 USD 77.089.000 USD 85.438.000 USD
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 203.661.000 USD 149.339.000 USD 129.178.000 USD 91.872.000 USD 85.260.000 USD
Gübreler 63.615.000 USD 69.115.000 USD 85.046.000 USD 74.300 000 USD 77.918.000 USD
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 116.491.000 USD 96.897.000 USD 73.256.000 USD 57.811.000 USD 49.748.000 USD
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 103.850.000 USD 111.603.000 USD 100.971.000 USD 52.365.000 USD 48.679.000 USD
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 68.972.000 USD 65.482.000 USD 45.461.000 USD 33.284.000 USD 45.998.000 USD
Mantar ve mantardan eşya 64.036.000 USD 56.076.000 USD 51.705.000 USD 38.976.000 USD 41.486.000 USD
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 62.940.000 USD 53.718.000 USD 48.212.000 USD 40.989.000 USD 38.546.000 USD
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 58.756.000 USD 62.974.000 USD 46.319.000 USD 35.572.000 USD 34.774.000 USD
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 47.381.000 USD 47.124.000 USD 53.170.000 USD 34.970.000 USD 29.571.000 USD
Kalay ve kalaydan eşya 39.177.000 USD 47.198.000 USD 46.821.000 USD 28.172.000 USD 23.849.000 USD
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 54.443.000 USD 34.824.000 USD 23.460.000 USD 20.502.000 USD 18.686.000 USD
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 54.573.000 USD 40.152.000 USD 31.780.000 USD 18.845.000 USD 15.414.000 USD
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 24.256.000 USD 26.571.000 USD 40.687.000 USD 16.661.000 USD 15.195.000 USD
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 15.545.000 USD 18.361.000 USD 19.164.000 USD 10.742.000 USD 6.488.000 USD
Kurşun ve kurşundan eşya 7.440.000 USD 9.418.000 USD 5.655.000 USD 5.655.000 USD 5.639.000 USD
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 3.209.000 USD 2.877.000 USD 3.365.000 USD 3.257.000 USD 4.420.000 USD
İpek 24.187.000 USD 9.065.000 USD 26.024.000 USD 3.193.000 USD 3.861.000 USD
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 4.783.239.000 USD 5.841.427.000 USD 7.270.980.000 USD 3.170.045.000 USD0
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 179.022.000 USD 294.889.000 USD 88.774.000 USD 102.447.000 USD0
TOPLAM316.192.918.000 USD314.945.100.000 USD286.648.774.000 USD182.781.964.000 USD182.261.653.000 USD
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com/?p=1144
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
RUSYA SON 5 YILDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN GRUPLARINI İTHAL ETTİ?
Etiketlendi:                             

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram