1- KOSGEB / TUBITAK / KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

TÜBİTAK – BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ – BULUT BİLİŞİM ÇAĞRI DUYURUSU

  Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme depolanabilir veri miktarının hızla artmasına yol açmıştır. Değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru

TÜBİTAK – Türkiye – ABD Ve Türkiye – İngiltere İkili İşbirlikleri Kapsamında Yurt İçinde Düzenlenecek Etkinliklere Yönelik Destek Programı

    TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) “Bilimsel Etkinlik Destekleri Programı 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında ve Türkiye – ABD ve Türkiye – İngiltere ikili işbirliğine yönelik bir çağrı ilan edilmiştir. Destek Programının

AB + Sanayi Bakanlığı / Üniversite-Sanayi İşbirliği, Araştırma Altyapılarının Etkinliği ve Sosyal Yenilik – Kapasite Artışı Proje Teklif Çağrısı – Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme

  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destek Enstrümanı 2014-2020 dönemi (Instrument for Pre-Accession Assistance 2014-2020 – IPA II) kapsamında ilan edilen “Rekabetçi Sektörler Programı: Araştırma ve Geliştirme” başlıklı proje teklif

TÜBİTAK, 1511 kodlu “Öncelikli Alanlar Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı” 33 Ar-Ge proje teklif çağrısı

Projenin Kapsamı ve Amacı 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle, teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

Kalkınma Ajanslarının Teknik Destek Program başvuruları başladı.

    Kalkınma ajanslarının bölgelerindeki illerde bulunan yerel aktörlerin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine vereceği 15 Bin Türk Lirası tutarındaki teknik destek programı için başvurular başladı. Hangi Tip Projelere destek verilmektedir? Teknik Destek Programı ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem

TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI (BİGG)

Hangi Tip Projelere destek verilmektedir? Bu program, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI İÇERİĞİ

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI’nın (CMP) ilk kuruluşu 2007 yılında hayata geçirilen ve 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Programı ile bölgesel politika öncelikleri arasına girmiştir. Bu program, az gelişmiş bölgelerde, büyüme merkezi işlevi görecek kentsel merkezlerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulmuştur. İlk yıllar,

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ – GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma kurumu), 1963 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık yapılması ve milli bilim politikasına rehberlik edilmesi amaçlarıyla kurulmuştur. Kurulduğundaki adı “”Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu”dur.  TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını

KALKINMA AJANSLARININ TANIMI, YAPISI VE FAALİYETLERİ

TANIMI VE TARİHÇESİ Kalkınma ajanslarının en önemli amacı, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu amaçla, kalkınma projeleri ve programlar, GAP (GüneyDoğu Anadolu Kalkınma Programı, DOKAP (Doğu Karadeniz Kalkınma Programı, ZBK (Zonguldak Bartın Karabük Kalkınma Programı) gibi  projeler ile 1989

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://pazarlar-girisimler-firsatlar.com
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram